Problematický komunista František Kriegel ve Španělsku

Z mého vystoupení na konferenci 80 let od konce španělské občanské války – reflexe, osobnosti, interbrigadisté, která se konala v Plzni 15. 10. 2019.

V roce 1936 byl tehdy mladý lékař František Kriegel mezi těmi, kteří vyslyšeli heslo, že u Madridu se bojuje za Prahu. Připojil se k interbrigádám a jako lékař vydržel na frontách španělské občanské války až do jejího konce v roce 1939. Zatímco na bojišti zápasil o každého raněného a o každý lidský život, v zázemí se vedl boj mezi Moskvě oddanými komunisty a trockisty. Už zde se Kriegel dostává do konfliktu s Kominternou a od té doby se s ním vleče pověst potížisty, dobrodruha a trockisty, která jej pak ovlivní i v dalším politickém životě, který vygraduje v srpnu roku 1968 v Československu.

U Madridu se bojuje za Prahu. Výmluvnost a svůdnost tomuto heslu roku 1936 nelze upřít. Evropa se pracně vzpamatovává z hospodářské krize, sílí radikální myšlenky, totalitní ideologie se dostávají k moci a na okraji kontinetu vypukne válka, která se pro všechny strany budoucího konfliktu stane jakýmsi zkušebním polem. Zapojí se Němci, Italové, Rusové i Američani, v řadách interbrigád bojují zástupci desítek národů a mezi nimi také Čechoslováci. Nemalou skupinu tvoří zdejší komunisté a jejich sympatizanti.

Kompletní příspěvek v PDF
Kriegel Plzen

2 komentáře u „Problematický komunista František Kriegel ve Španělsku

  1. Daniel Štěpánek

    Příspěvek pěkný, jenom si myslím, že Kriegel se z toho v 50. letech dostal díky svým osobním a přátelským kontaktům, jinak by jako Žid a interbrigadista musel stanout před soudem a být minimálně na několik let uvězněn.

    1. martin Autor příspěvku

      Souhlasím, ostatně to byly především jeho přátelské kontakty s Novotným, ze svazků StB ostatně vychází, že Novotný se to opravdu snažil zastavit v roce 1951, kdy k němu došlo to vyšetřování a on dokonce přes svou sekretářku vzkázal, že o tomto vypovídat nebudou, že Kriegel prostě ne, co Novotný pak udělal za scénou, jasné není, ale zřejmě konal. Nicméně sledování Kriegla pokračovalo až do roku 1953, takže neustalo po Novotného intervenci, ta nestačila, dokonce po vyhazovu z ministerstva Krieglovým ještě napíchli byt a odposlouchávali, ale na nic už nepřišli a právěaž v roce 54 konstatovali, že nemají ani za co vzít a s tím vyšetřování uzavřeli, navíc bylo po největší vlně procesů. Takže to byly přátelské vztahy právě s Novotným, ale také to, co kdysi říkávala paní Snětivá, asi spíš intuitivně, že prostě neměli Kriegla čím vydírat, nějakou jeho nekalou činností, což u Švába, Londona, Slánského a dalších šlo. U Kriegal zřejmě už tehdy tušili, že by narazili podobně jako u Husáka nebo Josefa Pavla, kteří nevypovídali, odmítli spolupracovat a tak to přežili. Z těch materiálů StB to dost jasně vysvítá. Prostě mix všech důvodů, sám Novotný by to nedokázal zastavit. V knize to bude 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *